Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 68
Deze week 539
Deze maand 2054
Sinds 11-2008 1274828

Het Volkslied van Zuid-Afrika 

Over het Zuid-Afrikaanse volkslied

Het volkslied van Zuid-Afrika is sinds 1997 een lied dat uit twee oudere liederen is samengesmeed, namelijk Nkosi sikelel' iAfrika en Die Stem van Suid-Afrika.

Nkosi sikelel' iAfrika was een veelgehoord lied van de vrijheidsbeweging ten tijde van de apartheid. Die Stem van Suid-Afrika was het officiŽle volkslied van Zuid-Afrika tijdens het apartheidsregime. In 1994 maakte toenmalig president F.W. de Klerk beide liederen officieel tot volkslied. In 1997 werd in de nieuwe grondwet de huidige tekst officieel tot volkslied verklaard. Het is een gecombineerde en ingekorte versie van beide liederen, met een nieuw toegevoegd stuk Engelse tekst. Het bevat woorden van 5 van de 11 officiŽle talen van Zuid-Afrika.

 

 

Nkosi sikelel' iAfrika
God zegene Afrika
Xhosa / Zoeloe
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

God zegene Afrika
Laat haar glorie tot de hemel reiken
Aanhoor onze gebeden
God, zegen ons, Uw kinderen

Zuidelijk Sotho
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika - South Afrika.
God, wij bidden u, bescherm ons volk
Grijp in en beŽindig alle strijd
Bescherm ons, bescherm ons volk
Het volk van Zuid-Afrika
Zuid-Afrika!
Afrikaans
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
Uit het blauw van onze hemel,
Uit de diepte van onze zee,
Over onze eeuwige gebergtes,
Waar de rotsen antwoord geven,
Engels
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.
Klinkt de roep tot samenkomst,
En verenigd zullen wij staan,
Laten we leven en streven naar vrijheid,
In Zuid-Afrika, ons land. 2024 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | Webzijdeplattegrond.

Citaat van de dag

"Blaffende honde byt nie. " - Afrikaans spreekwoord -

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?